10 grudnia 2018, godz. 12:00

prof. dr hab. Maciej Wojtkowski: Od komórki do mózgu – jak obrazowanie biomedyczne pomaga nam zrozumieć świat.
Instytut Chemii Fizycznej PAN – Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej Układów Biologicznych

Jednym z nadal nierozwiązanych problemów w obrazowaniu medycznym jest możliwość przyżyciowej i nieinwazyjnej wizualizacji tkanki z dokładnością mikroskopową z dodatkową informacją o czynnościach życiowych komórek. Znaczącą rolę wśród współczesnych technik obrazowania medycznego odgrywają metody optyczne. Wśród nich można wymienić między innymi: endoskopię, skaningową laserową mikroskopię, mikroskopię wielofotonową czy tomografię optyczną. Ze względu na to, że światło musi wejść do obiektu, a potem wydostać się i dotrzeć do układu pomiarowego, zastosowanie metod optycznych jest ograniczone do ośrodków w sposób umiarkowany absorbujących i rozpraszających. Dlatego zastosowanie nowoczesnych technik mikroskopowych działających bez udziału dodatkowych substancji kontrastujących jest bardzo ograniczone w przypadku żywych tkanek w ich naturalnym umiejscowieniu.
W naszych pracach staramy się rozwijać nowe optyczne metody, które pozwalają na obrazowanie pojedynczych komórek w żywych organizmach. Szczególnie intensywnie zajmujemy się rozwijaniem nowych technik przyżyciowego obrazowania oka ze szczególnym naciskiem na rozwój metod umożliwiających pomiary czynnościowe siatkówki na poziomie komórkowym. W tym przypadku głównym przedmiotem naszych badań jest pogłębienie wiedzy na temat dynamiki procesów naturalnej fluorescencji i absorpcji barwników siatkówki. W trakcie referatu zaprezentuję najnowsze wyniki projektów prowadzonych w kierowanej przeze mnie grupie Optyki Fizycznej i Biofotoniki w Instytucie Chemii Fizycznej PAN.